Nasza Firma


Nasze prace badawcze rozpoczęliśmy w 2010 roku. Była to próba wyjścia naprzeciw konieczności zastosowania naukowych metod wykrywania wód podziemnych. Zapotrzebowanie na źródła wody pitnej w Polsce gwałtownie wzrosło. Jej zasoby są niestety dosyć ograniczone - Polska jest pod tym względem na przedostatnim miejscu w Europie. Nasze zasoby to 1600 m3/rok na osobę, podczas gdy średnia europejska to 4500 m3/rok na osobę. Będąc wiele lat w krajach arabskich, spotkaliśmy wielokrotnie geofizyków prowadzących tam badania nad nowatorską metodą lokalizacji wód podziemnych, zwaną metodą elektrosejsmiczną. Postanowiliśmy spróbować wykorzystać tą metodę u nas w Polsce. Pierwsze nasze pomiary prowadziliśmy w Beskidach, a wyniki były opracowywane przez zaprzyjaźnionych specjalistów za granicą. Badania te potwierdziły skuteczność metody na rodzimych gruntach, a nie tylko w piaskach pustyni. Skuteczność metody elektrosejsmicznej przekracza 95 %. Nasze prace polegały najczęściej na naprawianiu wcześniejszych błędów popełnionych przez wiertaczy, różdżkarzy lub geologów. Niemal zawsze znajdujemy wody podziemne w miejscach gdzie jest już kilka nieudanych odwiertów. Mamy wiele przypadków znalezienia cieków wodnych w odległości zaledwie kilku metrów od wcześniej wywierconych "suchych" otworów. Blisko 100% prawdopodobieństwa lokalizacji cieków wodnych, pozwala nam na wiercenie studni "z gwarancją", pod warunkiem że na działce nie dokonywano wcześniejszych prób wiercenia lub kopania studni. Oznacza to, że to my bierzemy na siebie koszty wykonania odwiertu w przypadku braku wody. Wiercimy "na sucho", wiertnicą gąsienicową z kompresorem. Dojedziemy nią wszędzie, bez konieczności budowy drogi dojazdowej. W skale wiercimy do 70 metrów otworu na dzień, co oznacza że studnię wykonujemy w kilka godzin. Teren naszej działalności to województwo małopolskie, wschodnia część woj. śląskiego, południowa część woj. świętokrzyskiego i zachodnia część woj. podkarpackiego. W uzasadnionych przypadkach działamy też dalej.