Wiercenie studni głębinowych i szukanie wody


Nasza specjalność to studnie głębinowe i szukanie wody
Zanim rozpoczniemy wiercenie studni, wykonujemy szukanie wody na działce klienta. Wykrywanie wody przeprowadzamy metodą pomiaru elektrosejsmicznego, będącą jedną z najnowszych technik badań geofizycznych. Generujemy słabą falę sejsmiczną, która przemieszczając się w gruncie, wytwarza na styku wody i skały słabe impulsy elektryczne (efekt elektrosejsmiczny). Impulsy te są odbierane na powierzchni gruntu przez specjalne elektrody.
Następnie opracowujemy komputerowo dane pomiarowe i w wyniku tego otrzymujemy dokładnie zlokalizowane miejsce, gdzie należy wykonać wiercenie studni. Wykonujemy skuteczne wykrywanie wody podziemnej do głębokości około 200 metrów.
Studnie głębinowe wiercimy zawsze, dopiero po pozytywnej lokalizacji cieków wodnych, zazwyczaj w miejscu o najsilniejszym wskazaniu przesiąkalności skał.
Wykonujemy wykrywanie wody podziemnej, tam gdzie wcześniej zawiedli radiesteci i renomowane firmy geofizyczne, a nawet tam gdzie są już studnie głębinowe "suche", wywiercone wcześniej przez inne firmy wiertnicze.
                        Przykładowe opracowanie

Odbierane impulsy elektryczne
Impulsy są analizowane indywidualnie pod względem anomalii i błędne impulsy są odrzucane z dalszego opracowania

     Położenie cieków wodnych
Przekrój końcowy: z lewej skala głębo-
kości  (m), na dole: odległość wzdłuż profilu, z prawej: skala współczynnika przepuszczalności gruntu "K" (barwna)

 

 Badania elektrosejsmiczne

  • Na świecie i w Polsce
    Metoda poszukiwania podziemnych cieków wodnych metodą elektro- sejsmiczną, jest relatywnie nowa (pierwsze pomiary - 2006 rok) i dotąd stosowana była na szerszą skalę jedynie w USA, Australii, krajach Półwyspu Arabskiego i kilku  krajach afrykańskich. Zastosowano ją w rejonach pustynnych, tam gdzie woda  jest czymś niezwykle cennym i trudnym do znalezienia.       Pierwsze poszukiwania wody metodą "E-S" w Polsce, przeprowadzono na południu kraju, w konsultacji ze specjalistami zagranicznymi.     Potwierdziły one całkowitą skuteczność metody w lokalizacji podziemnych cieków wody w warunkach polskich. Wszystkie pomiary wykonane  w 2011 roku, pozwoliły  (w 100% przypadków) dokładnie zlokalizować podziemne cieki oraz określić ich przybliżoną głębokość pod powierzchnią.

 

 Wiercenie studni

  • Studnie głębinowe
    Studnie głębinowe wiercimy bardzo szybką metodą "na sucho", bardzo efektywną w twardych skałach. Do wykonania studni głębinowej używamy wyłącznie materiałów atestowanych. Odwiert wykonujemy w sposób ekologiczny, stosując oleje jadalne i biodegradowalne. Określamy wydajność studni głębinowej.